Välkommen

Det här är en portal för dig som beviljats skolskjuts som utförs av Traveller.
Du loggar in med de personliga inloggningsuppgifter du fått.

Logga in

Det här kan portalen hjälpa dig med

När du godkänt att Traveller hanterar dina personuppgifter, kompletterat dina uppgifter och loggat in kan portalen bland annat:

  • Ge information om transporten blir försenad eller om den ställts in
  • Se hur skolskjutsen planerats för ditt barn
  • Avboka transporter som inte ska användas
  • Rapportera händelser och få svar på händelser du rapporterat

Har du inte fått inloggningsuppgifter?

Har du inte fått några inloggningsuppgifter ska du kontakta din kommun.

Har du frågor om skolskjutsen

Har du frågor om skolskjuts ska du kontakta din kommun.

Information om säkra resor med skolbuss

Ta gärna del av information om säkra skolskjutstransporter genom att klicka på följande länk: